2020 status update

Hello all,

We are going through a difficult time right now, and it does not seem to be over. We want to give you a little status update for the URBAN 52.

In order to welcome members in the best conditions of play, but also of safety, we do everything possible to achieve this.
Our new room must be able to meet the rules of Covid-19, that is to say Belgian legislation. This is not currently the case. It is therefore impossible for us to receive each other under these conditions.

As soon as possible, we will inform you about the next opening of the poker room. Be ready !


Bonjour à toutes et tous,

Nous traversons actuellement une période difficile, et cela ne semble pas se terminer. Nous souhaitons vous donner un petit statut de la situation pour le URBAN 52.

Afin d’accueillir les membres dans les meilleures conditions de jeu, mais aussi de sécurité, nous mettons tout en oeuvre pour y parvenir.
Notre nouvelle salle doit pouvoir répondre aux règles du Covid-19, c’est à dire à la législation belge. Ce n’est actuellement pas encore le cas. Il nous est donc impossible de nous recevoir dans ces conditions.

Dès que possible, nous vous informerons sur la prochaine ouverture de la salle. Soyez prêt !


Hallo allemaal,

We maken momenteel een moeilijke tijd door en het lijkt nog niet voorbij te zijn. We willen je een kleine statusupdate geven voor de URBAN 52.

Om leden te verwelkomen in de beste spelomstandigheden, maar ook in veiligheid, doen we er alles aan om dit te bereiken.
Onze nieuwe poker room moet kunnen voldoen aan de regels van Covid-19, dat wil zeggen de Belgische wetgeving. Dit is momenteel niet het geval. Het is voor ons dus onmogelijk om elkaar onder deze voorwaarden te ontvangen.

We zullen je zo snel mogelijk informeren over de volgende opening van de Poker room. Wees klaar !